Sezóna 2011 v Horce

19.11.2011 16:37

Článek stručně rekapituluje sezónu vážek 2011 na mé „domovské“ lokalitě – Horka nad Moravou. V obci se nachází dvě místa, kde se dají pozorovat vážky. Tím prvním je Sluňákov – brána do CHKO Litovelské Pomoraví, tím druhým pak místo, které jsem si pracovně pojmenoval Horka–hřbitov. Obě místa jsou od sebe cca 500m vzdušnou čarou.

Lokalita Sluňákov je soustava několika uměle vytvořených rybníčků, či spíše tůněk. Tůňky jsou poměrně mělké s absencí většího množství ryb, což vážkám svědčí. Během letního období se objem vody v tůňkách značně zmenší, nicméně nikdy úplně nevyschnou.

Chlouba Sluňákova-Centrum ekologické výchovy

Celkový pohled na lokalitu Sluňákov

Jinak je ale lokalita Sluňákov druhově podstatně chudší než Horka-hřbitov. Jako první se zjara objevují šidélka páskovaná (Coenagrion puella). Během sezóny lze vidět zástupce rodu Sympetrum – vážku obecnou (S. vulgatum), vážku rudou (S. sanguineum) a vážku žíhanou (S. striolatum), Lestes – hlavně šídlatku velkou (L. viridis), Aeshna – šídlo modré (A. cyanea) a šídlo pestré (A. mixta) a potom samozřejmě místní hvězdu  - vážku červenou (Crocothemis erythraea). Celkové počty nejsou nijak vysoké, ale to mi nijak zvlášť nevadí.

Tuto lokalitu mám coby fotograf velmi rád, protože se na ní vyskytuje vážka červená (Crocothemis erythraea), na kterou jsem jinde v okolí zatím nenarazil. Letos se mi na této lokalitě povedlo pár fotek, se kterými jsem já osobně docela spokojen. Paradoxní je, že to bylo až v začátkem října, kdy už jsem měl letošní sezónu vážek víceméně za skončenou. Neobyčejně teplé a nádherné slunečné počasí ale udělalo svoje a nabídlo možnost ještě pár neolétaných jedinců odfotit.

Druhá lokalita – Horka-hřbitov, je druhově docela pestrá, i když počty jedinců nejsou ani zde nikterak vysoké. Na druhou stranu to přispívá ke zvýšení adrenalinu během focení, protože pokud vám dotyčný jedinec zmizí, je s focením daného druhu ten den většinou amen. Lokalitu jsem navštívil během léta asi cca 8x, takže jsem získal docela slušný přehled o tom, kdy, kde a na co lze narazit. Seznam všech mnou pozorovaných druhů je na konci tohoto článku.

Mapka loklaity Horka-hřbitov

Lokalita Horka-hřbitov

Pro mě nejzajímavější druhy, které lze vidět (opět ale v ne příliš hojném počtu) jsou:
šidélko rudoočko (Erythromma najas). Výskyt je vázán pouze na první (a největší) louži, či spíše malý rybníček, kde šidélka s oblibou vysedávají na plovoucí vegetaci a tudíž se mojí stovkou dost blbě fotí ze břehu. V ostatních loužích lokality se tento druh nevyskytuje.

šidélko rudoočko-Erythromma najas

Biotop šidélka rudoočka na lokalitě Horka-hřbitov

Další druh, na který jsem narazil a který je pro tuto lokalitu velmi řídký je šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula). Jedince, které jsem letos viděl, spočítám na prstech jedné ruky.

šidélko ruměnné-Pyrrhosoma nymphula

Překvapením je pro mě i výskyt lesklice zelenavé (Somatochlora metallica). Dost blbě se fotí, protože je velmi plachá. Viděl jsem ji na lokalitě v průběhu celého léta.

lesklice zelenavá-Somatochlora metallica

Na závěr pro mě asi největší překvapení a tím je výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus), protože ta preferuje spíše toky. Vzhledem k tomu, že jsem viděl i juvenilní jedince, pravděpodobně se zde i rozmnožuje. Pokusím se k ní vrátit v jednom z dalších článků trošku podrobněji. Příští rok bych se chtěl na jejich výskyt zde v Horce více zaměřit.

klínatka obecná-Gomphus vulgatissimus

 
Níže jsou uvedeny druhy, které jsem pozoroval na lokalitě v r. 2011. Početně nejhojněji jsou zastoupeny druhy Lestes viridis, Sympetrum sanguineum a Sympetrum vulgatum.
 
HORKA-HŘBITOV

Aeshna cyanea

Anax imperator

Calopteryx splendens

Calopteryx virgo

Coenagrion puella

Erythromma najas

Gomphus vulgatissimus

Ischnura elegans

Lestes viridis

Libellula depressa

Libellula quadrimaculata

Orthetrum albistylum

Orthetrum cancellatum

Platycnemis pennipes

Pyrrhosoma nymphula

Somatochlora metallica

Sympetrum sanguineum

Sympetrum striolatum

Sympetrum vulgatum

 

HORKA-SLUŇÁKOV

Aeshna cyanea

Coenagrion puella

Crocothemis erythraea

Ischnura elegans

Lestes viridis

Orthetrum cancallatum

Platycnemis pennipes

Sympetrum sanguineum

Sympetrum striolatum

Sympetrum vulgatum

 

 

Diskusní téma: Sezóna 2011 v Horce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek